Department of Chemistry, Graduate School of Science, Nagoya University

Prizes

2021/05/06 Prizes

米村開君(生物無機研D2)が日本化学会第101春季年会(2021)にて学生講演賞を受賞

2021年3月19日~22日、オンラインにて行われた日本化学会第101春季年会において、生物無機化学研究室の米村開君(D2)が学生講演賞を受賞しました。 おめでとうございます!