Department of Chemistry, Graduate School of Science, Nagoya University

Prizes

2022/04/27 Prizes

柴田将成君(生物無機研D2)が日本化学会第102春季年会にて学生講演賞を受賞

2022年3月23日~26日、オンラインにて行われた日本化学会第102春季年会において、生物無機化学研究室の柴田将成君(D2)が学生講演賞を受賞しました。 おめでとうございます!